Uzkopta teritorija daudzējādā ziņā nosaka ne vien nekustamā īpašuma izskatu, bet arī statusu. Mēs esam gatavi atjaunot ideālā kārtībā pat nolaistas platības.

Garas un pāraugušas zāles pļaušana

Specializējamies garas un pāraugušas zāles pļaušanā. Aizauguši dārzi, pļavas, slīpas nogāzes – tā nav problēma! Šogad esam iegādājušies profesionālu Vācijā ražotu iekārtu, kas ir paredzēta šādiem mērķiem. Nopļautā zāle tiek daļēji samulčēta. Iesakām noskatīties īso video!

Pļaujmašīna savā ceļā nopļaus un sasmalcinās garu zāli, nezāles, kūlu, krūmus un to atvases līdz 2 cm diametrā.


Īsas zāles pļaušana

Piedāvājam īsas(līdz 20cm) zāles pļaušanu ar raideri un pļaujmašīnu. Zāli var izmest uz sāniem nesmalcinot vai smalcinot atstājot par mēslojumu, piedāvājam arī savākšanu grozā.

Zāles pļaušana ir jāveic ne tikai estētisku apsvērumu dēļ. Pareizi pļaujot un kopjot, zāliens ir veselīgs, biezs, zaļš un arī glīts. Zāles pļaušana ir šķietami vienkāršs pasākums, tomēr jāsecina, ka ir nepieciešamas nelielas priekšzināšanas, lai varētu uzskatīt, ka zāliens tiek pļauts pareizi.

zales-plausana-liepaja

Kad jāpļauj zāliens?
Piemājas un dekoratīvajiem zālieniem (vēlamais zāliena augstums 4-7 cm).
Ja zāliens ir jauns un tuvojas pirmā pļaušanas reize, tad to jāuzsāk, kad zāles augstums ir sasniedzis apm. 10cm. Pirmo reizi zālienu nopļaut līdz augstumam apm. 7 cm. Nākamo z;ales p;lau;sanu ir jāveic kad zāliens atkal sasniedzis 10cm un šoreiz jau ieteicams pļaušanas augstumu pazemināt līdz 5 cm. Pirmā gada zālienu, ieteicams nepļaut zemāk kā 5 cm, jo tam ir jānostiprinās, jāveido ceri un, ja pļaušana tiek veikta vēl zemāk, tad minētie procesi var tikt kavēti. Pļaušanas biežums ir atkarīgs no augšanas apstākļiem. Ieteicams regulēt zāles pļaušanas biežumu, vadoties pēc zāles augšanas intensitātes, nevis mehāniski pieņemta reižu skaita.
Otrā gada un vecākiem zālieniem zāles pļaušanas metodika un biežums būtiski neatšķiras. Vienīgā izmaiņa ir tāda, ka šos zālienus uzreiz var pļaut 5 cm un zemāk.

Nopļautās zāles savākšana?
Ja zāle tiek pļauta regulāri un bieži, tad nopļauto zāli var arī nesavākt. Vēlams, lai pļaujmašīna būtu ar zāles smalcināšanas funkciju. Pretējā gadījumā zāle ir jānovāc, izmantojot pļaujmašīnas ar zāles savācējgrozu vai nopļauto zāli nogrābjot ar grābekli.