Stigu tīrīšana grāvju tīrīšana pļaušana aizsardzība pret pārnadžiem (platskydd, cervakol, trico), latvāņu iznīcināšana apauguma novākšana jaunaudžu kopšana agrotehniskā kopšana meža stādīšana

Kas ir mežkopība?

Zinātne par mežiem, mežu kopšanu un to audzēšanu.

Mežkopības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu, produktīvu un vitālu  mežaudžu  audzēšanu. Darbu kopumā ietilpst meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības, ugunsdrošības, meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas, vides un sabiedrisku objektu apsaimniekošanas darbi.
Strādājam visā Kurzemē – Liepāja Saldus Kuldīga Pāvilosta Ventspils Talsi Tukums Jelgava Dobele Jūrmala

Apauguma novākšana

Apaugums – aizaugušas, nekoptas pļavas, ceļmalas un krūmāji;
krūmu, zaru un sīkkoku apauguma novākšana aizaugušās lauksaimniecības un transformējamās zemēs;
kombinēta apauguma novākšana un augsnes sagatavošana joslās mežaudžu sastāva uzlabošanai;
apauguma novākšana pēc meža ugunsgrēkiem jaunaudzēs un no infrastruktūras objektiem – ceļi un grāvju trases.

Jaunaudžu kopšana

Jaunudžu kopšana ir viens no svarīgākajiem meža izveides pasākumiem, lai īsākā laika posmā panāktu produktīvu rezultātu koksnes krājumu piegumam un augstvērtīgākas koksnes ieguvei.Jaunaudžu kopšanu reglamentē Minsitru kabineta noteikumi Nr.1453 „Meža atjaunošana”. Lai Valsts meža dienests mežaudzi varētu atzīt par atjaunotu, to nepieciešams kopt.

Kopšana tiek veikta pēc nepieciešamības 4-20 gadus vecās jaunaudzēs, kas tiek sadalītas darba izpildes grūtības pakāpēs atbilstoši konkurējošo kociņu augstumam un caurmēram. Veicot savlaicīgu jaunaudžu kopšanu, tiek nodrošināta konkrētai vietai piemērotas koku sugas kociņu optimāla augšanas telpa un koku skaits uz hektāra, tādējādi kociņi labāk izmanto augsnes auglības potenciālu. Tiek veidotas veselas, noturīgas, pēc iespējas vienmērīgākas mērķa sugas audzes, kas ļauj kokus izaudzēt ātrāk un ar lielāku pieaugumu.

pavasarī un vasaras sākumā, putnu ligzdošanas un olu perēšanas laikā, jaunaudžu kopšana nav izdarāma. Lapu koku jaunaudzēs sastāva kopšanas cirte veicama vasaras vidū (jūlijāo-oaugustā), bet skuju koku jaunaudzēs – piemērotākais laiks ir rudens (oktobris – novembris).
jaunaudzē jāizvēlas vismaz 15 nākotnes ekoloģiskos kokus uz 1ha: tiem atbrīvojama plašāka augšanas telpa, lai veidotos iespējami platāki vainagi.

Agrotehniskā kopšana

Agrotehnisko kopšanu parasti sāk  meža atjaunošanas gadā, ja aizzēlums sāk apdraudēt stādīto, sēto vai dabiski ieaugušos kociņu augšanu, un turpina vēl vairākus gadus, veicot vienu vai vairākas kopšanas gadā, atkarībā no platības aizzelšanas intensitātes. Kopšanas biežumu ietekmē gan koku suga, gan augsnes auglība, gan laika apstākļi. Agrotehniskās  kopšanas veidus un citus papildus nosacījumus atbilstoši kvalitātes prasībām un kopjamās platības īpatnībām meža iecirkņa vadītājs norāda darba uzdevumā.

Kā pasargāt jaunaudzi no pārnadžiem?

Tuvojas kārtējā gada nogale, kas ir intensīvs darba laiks gan jaunaudžu kopšanai, gan aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem. Nedrīkst pieļaut jauno kociņu bojāšanu. Meža dzīvniekiem tas ir lielākais gardums. Iespējamo aizsardzības līdzekļu izvēle ir katra īpašnieka ziņā.

Kociņus iespējams pasargāt ar tādu aizsardzības līdzekli kā „Planskydd”, kas ir pulveris uz asins bāzes – 1 kg pulvera izšķīdina 5 l ūdens, lieto 10- 15 litrus uz hektāru atkarībā no koku sugas. Rūpīgi sajauc, lai nav biezumu. Nepieciešamības gadījumā jākāš. Iegūto šķidrumu izsmidzina uz jauno kociņu galotnēm aptuveni 5 mililitru apmērā. Iedarbība ilgst līdz 6 mēnešiem.

Ir pieejams arī lietošanai gatavs līdzeklis „Trico”, kas ir izgatavots uz aitu tauku bāzes. Tas pieejams 5 un 10 litru fasējumā. Lieto 10-20 litrus uz hektāra atkarībā no kociņu izmēra. Aizsardzības efekts saglabājas līdz 8 mēnešiem.

Plaši tiek izmantots arī līdzeklis „Cervacol Extra”, kas ir smērējama pasta. Tās sastāvā ir līmviela un silikāta smiltis. Repelents aizsargājošo funkciju nodrošina 3 veidos – ar krāsu, garšu un raupjumu. Ar repelentu tiek apsmērēti aptuveni 5-10 cm no centrālā galotnes dzinuma. Lieto 2-3 kg uz 1000 stādiem atkarībā no koku sugas. Saglabājas no uzsmērēšanas brīža līdz nākamā veģetācijas perioda vidum. Visi pieminētie aizsardzības līdzekļi ir praksē pārbaudīti. Izvēli var veikt gan pēc līdzekļa cenas, gan pielietošanas veida.